top of page
Search
  • Writer's pictureNam Silaphot

กอดไปด้วยกันกับเรา!!

องค์การแสงชัย ประเทศไทย (Rise Up Thailand)

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่และลูกได้มีโอกาสแสดงความรัก เพราะเราเชื่อว่า การแสดงออกซึ่งความรักด้วยการสวมกอดเป็นการเติมวิตามินสายใยและความรู้สึกมั่นคงให้กับครอบครัว


ในการทำงานของเรา เรามักจะได้ยินเด็กพูดว่า แม่ไม่รักหนู? ทำไมแม่ซื้อของให้พี่ แต่ไม่ให้ผม? และอื่น ๆ อีกมากมาย เราเชื่อแท้จริงความรักในครอบครัวอยู่ไม่ไกล หากแต่เราจะนำมาใช้เมื่อไหร่ เวลาไหนหรือจะใช้หรือเปล่า ขึ้นอยู่กับเรา สังคมไทยอายในการแสดงความรักและการสวมกอด แต่เราเชื่อว่าทุกคนต้องการ ฉะนั้นเมื่อเราทุกคนต้องการ สิ่งที่เราทำได้คือ สนับสนุนให้โอกาสครอบครัวให้กอดกันมากขึ้น หากเรามองภาพนี้อย่างลึกซึ้ง เราจะเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขอย่างแท้จริง


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page